88 44 00 44 Info@kiro.dk

Priser

Herunder kan du finde vores priser jf. seneste overenskomst med Danske Regioner  – regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

OBS! Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist omkostningerne ved behandling og undersøgelse hos kiropraktor.
Ved henvendelse i klinikken gør vi opmærksomme på at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.
Skulle det vise sig at der ikke er dækning for den ydelse man har modtaget, vil man få fakturaen tilsendt personligt.

OBS! Desværre kan klinikken aktuelt ikke afregne elektronisk med Sygeforsikringen “danmark”. Du kan få udbetalt dit tilskud ved selv at indsende kvitteringen. Vi forventer at overgå til et nyt journalsystem i foråret 2017 hvorefter indberetningen igen vil foregå automatisk.

Prisliste, sygesikringsydelser

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forundersøgelse
Forundersøgelse af patient der ikke har være i klinikken tidligere eller hvor der er gået mere end tre år siden sidste behandling.698,27109,84579,431015
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år574,39109,84464,551016
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de seneste 12 mdr, herunder forundersøgelse af nyt problem hos patient, der er i aktuel behandling460,52109,84350,681017
Opfølgende konsultation
Afgrænset opfølgende konsultation229,7641,32188,441035
Almindelig opfølgende konsultation344,6341,32303,311036
Udvidet opfølgende konsultation460,5241,32419,201037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*525,01116,89408,122014
Supplerende røntgenundersøgelse*262,0056,43205,572020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder262,0056243205,572013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*506,87116,89398,982030
Træning
Opfølgende træningsydelse114,880114,883010
Introduktion til superviseret træning460,5285,65374,873011
Superviseret træning229,7641,32188,443012
Udeblivelse Forundersøgelse**344,630344,631000
Udeblivelse opfølgende konsultation**229,760229,761001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, forløbspakke for lumbal og cervical diskusprolaps samt spinalstenose

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forløb for nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning698,27413,56275,711040
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning574,39344,63229,761041
Opfølgende konsultation efter 2 uger460,52184,21276,311042
Opfølgende konsultation efter 4 uger460,52184,21276,311043
Opfølgende konsultation efter 8 uger460,52184,21276,311044
Forløb for nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning698,27413,56275,711040
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning574,39344,63229,761041
Opfølgende konsultation efter 2 uger460,52184,21276,311042
Opfølgende konsultation efter 4 uger460,52184,21276,311043
Opfølgende konsultation efter 8 uger460,52184,21276,311044
Forløb for lumbal spinalstenose
Forundersøgelse vedr. spinalstenose698,27413,56275,711060
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb574,39344,63229,761061
Opfølgende konsultation efter 4 uger460,52184,21276,311062
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 mdr. 460,52184,21276,311063
Opfølgende konsultation
Opfølgende forløbskonsultation344,65137,85206,781065
Udvidet opfølgende konsultation460,5241,32419,201037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*525,01116,89408,122014
Supplerende røntgenundersøgelse*262,0056,43205,572020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder262,0056243205,572013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*506,87116,89398,982030
Træning
Opfølgende træningsydelse114,880114,883010
Introduktion til superviseret træning460,5285,65374,873011
Superviseret træning229,7641,32188,443012
Udeblivelse forundersøgelse**344,630344,631000
Udeblivelse opfølgende konsultation**229,760229,761001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, øvrige

 HonorarTilskudPatientandel
Henvisning til MR*2500250
Akupunkturbehandling4900490
Akupunktur, supplement til øvrige beh. 2000200
Akupunktur, udvidet supplement til øvrige behandling.3000300
Kinesiotape1000100
Ispose50050
*Hertil kommer honorar for rekvirering og fortolkning af undersøgelsen

Kiropraktorerne Ringsted

Selandia Park 4, 4100 Ringsted

Ring til os på

Tlf. 88 44 00 44

Skriv til os på

Info@kiro.dk

Find os på Facebook

fb.com/KiropraktorerneRingsted