88 44 00 44 Info@kiro.dk

Nakke-manipulation reducerer frekvensen af hovedpine hos børn.

 

Et nyt RTC (randomised controlled trial) offentliggjort i Chiropractic and Manual Therapies (1) har fundet at manipulationsbehandling  ved kiropraktor, ved sammenligning med placebobehandling, reducerer frekvensen af hovedpine og øger det generelle velbefindende hos børn.

Forsøget involverede 199 børn i alderen 7-14 år som alle havde haft hovedpine mindst én gang om ugen i mindst 6 mdr. og som var kendt med en muskuloskeletal dysfunktion.

Alle deltagere modtog samme mundtlige og skriftlige information om muligheder for at reducere hovedpine. Alle børnene i den “aktive behandlingsgruppe” blev gennem 4 mdr. manuelt behandlet med justering af rygsøjlen ved kiropraktor. Kontrolgruppen modtog placebo behandling i 4 måneder. 

Gruppen af børn der fik justeret rygsøjlen oplevede signifikant færre dage med hovedpine og et generelt forbedret velvære ved sammenligning med gruppen af børn der kun modtog information. Der blev ikke fundet nogen forskel i intensiteten af hovedpinen.

Gruppen der modtog behandling oplevede kun milde og få bivirkninger, og det blev konkluderet at justering af rygsøjlen er en sikker og effektiv behandling for børn med tilbagevendende hovedpine.

(1) Lynge S, Boe Dissing K, Vach W, Christensen HW, Hestbaek L. Effectiveness of chiropractic manipulation versus sham manipulation for recurrent headaches in children aged 7-14 years – a randomised clinical trial. Chiro Man Ther 2021: 29(1) https://doi.org/10.1186/s12998-020-00360-3 (open access)