88 44 00 44 Info@kiro.dk

Behandling ved Kiropraktorerne Ringsted under Coronakrisen

Kiropraktorerne Ringsted er som alle andre i Danmark blevet påvirket af den seneste udvikling i fht. smitte med Coronavirus, og lige som mange af vores sundhedsfaglige kolleger har vi været i tvivl om hvorvidt klinikken burde holde åbent eller ej.

De første retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Dansk Kiropraktorforening opfordrede os til at opretholde såkaldt kritiske funktioner, der blev defineret som: ”En aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne”. Pr. 20 april er kriterierne udvidet til også at gælde “Forundersøgelser og behandling af tilstande, som patienten har levet med længe og som ikke er helbredstruende” og pr. 7. maj forlyder det: “Praksissektoren kan som udgangspunkt øge aktiviteten frem mod vanligt niveau af alle vanlige funktioner.”

Personer med et behandlingsbehov jf. ovenstående retningslinjer kan fortsat få tid til behandling på klinikken. Hvis du er i tvivl om vi kan tilbyde dig behandling – så ring!  

Vores sekretærer foretager telefonvisitation af alle der kontakter klinikken for tidsbestilling. I de tilfælde hvor vi, jf. retningslinjerne, som udgangspunkt ikke kan tilbyde tid til behandling, er der i stedet mulighed for telefon- eller videokonsultation med en af klinikkens kiropraktorer eller fysioterapeuter.  Her gives information, råd og vejledning. Jf. overenskomsten med RLTN er egenbetalingen for dette kr. 245,19

Hvis du på forhånd ved, at du ikke kan/må/vil besøge klinikken personligt, kan du også kontakte os for telefon- eller videokonsultation. 

 

 

Klinikken har iværksat en lang række tiltag for at minimere risikoen for smittespredning blandt både patienter og personale:

OBS! DER ER IKKE ADGANG PÅ KLINIKKEN HVIS DU HAR SYMPTOMER PÅ FORKØLELSE, INFLUENZA ELLER COVID-19!

OBS! UNDER OPHOLD PÅ KLINIKKEN SKAL DER ANVENDES ENTEN MUNDBIND ELLER VISIR!

 

HVAD HAR VI GJORT FOR AT MINDSTE SMITTERISIKOEN?

 • Alt personale er enten bag afskærmning eller anvender mundbind/visir
 • Der er findes mindst 20 afspritningsstationer på klinikken
 • Alle behandlingsrum har håndvask
 • Klinikkens personale holder indbyrdes afstand til enhver tid
 • Sekretærerne er blevet afskærmet
 • Ingen adgang for personer med symptomer på forkølelse/influenza/COVID-19
 • Vores allerede meget høje hygiejnestandard er blevet optimeret  
 • Der afregnes så vidt muligt elektronisk og ikke med kontanter. 
 • Vi hilser med et smil, men ikke med et håndtryk
 • Læsemateriale er blevet fjernet fra venteværelset
 • Kaffekander og lign. er blevet fjernet fra venteværelset
 • Der er skabt ekstra god plads i venteværelset
 • Alle berøringsflader afsprittes mellem hver behandling

 HVAD KAN DU SELV GØRE:

 • Alle besøgende skal anvende mundbind eller visir.
 • Alle besøgende bedes afspritte deres hænder før og efter behandlingen
 • Alle besøgende bedes mindske deres kontakt med møbler og inventar på klinikken mest muligt
 • Alle besøgende bedes holde afstand til hinanden
 • Alle med nedsat immunforsvar bør ikke forlade hjemmet og dermed udsætte sig for risiko
 • Brug så lidt tid i klinikken som muligt – undgå at ankomme i unødigt god tid
 • Aflys din aftale på klinikken hvis du har symptomer der kunne være tegn på COVID-19
 • Kom alene – alle pårørende bedes vente i bilen/udenfor