88 44 00 44 Info@kiro.dk

Nødberedskab ved Kiropraktorerne Ringsted 

Kiropraktorerne Ringsted er som alle andre i Danmark blevet kraftigt påvirket af den seneste udvikling i fht. smitte med Coronavirus, og lige som mange af vores sundhedsfaglige kolleger har vi været i tvivl om hvorvidt klinikken burde holde åbent eller ej.

Vi har nu modtaget retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Dansk Kiropraktorforening der opfordrer os til at opretholde såkaldt kritiske funktioner, der defineres som: ”En aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne”

Inden for disse rammer vil vi fortsat kunne se patienter med behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning. Desuden fortsættes og afsluttes igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab.

Personer med et behandlingsbehov jf. ovenstående retningslinjer kan fortsat få tid til behandling på klinikken, som dog har nedsat bemanding og kortere åbningstider end normalt.

Hvis du er i tvivl om vi kan tilbyde dig behandling – så ring!  

Vores sekretærer foretager aktuelt telefonvisitation af alle der kontakter klinikken for tidsbestilling. I de tilfælde hvor vi, jf. retningslinjerne, som udgangspunkt ikke kan tilbyde tid til behandling, er der i stedet mulighed for telefonkonsultation med en af klinikkens kiropraktorer.  Her gives information, råd og vejledning og hvis det vurderes relevant også tid til behandling. En telefonkonsultation faktureres med 100,- 

Hvis du på forhånd ved, at du ikke kan/må/vil besøge klinikken personligt kan du også kontakte os for telefonkonsultation.

 

 

Klinikken har iværksat en lang række tiltag for at minimere risikoen for smittespredning blandt både patienter og personale:

OBS! DER ER IKKE ADGANG PÅ KLINIKKEN HVIS:
– Du har symptomer på forkølelse, influenza eller COVID-19
– Du eller dine nærmeste har været i risikoområder
– Du eller dine nærmeste har være i kontakt med Coronainficerede

 

HVAD HAR VI GJORT FOR AT MINDSTE SMITTERISIKOEN?

 • Der er findes mindst 20 afspritningsstationer på klinikken
 • Alle behandlingsrum har håndvask
 • Klinikkens personale er blevet inddelt i hold, der ikke opholder sig samtidigt på klinikken 
 • Det er ikke muligt at skifte behandler i forløbet
 • Ingen adgang for personer med symptomer på forkølelse/influenza/COVID-19
 • Vores allerede meget høje hygiejnestandard er blevet optimeret  
 • Der kan ikke afregnes med kontanter
 • Vi hilser med et smil, men ikke med et håndtryk
 • Læsemateriale er blevet fjernet fra venteværelset
 • Kaffekander og lign. er blevet fjernet fra venteværelset
 • Der er skabt ekstra godt plads i venteværelset
 • Alle berøringsflader afsprittes mellem hver behandling

 

HVAD KAN DU SELV GØRE:

 • Alle besøgende bedes afspritte deres hænder før og efter behandlingen
 • Alle besøgende bedes mindske deres kontakt med møbler og inventar på klinikken mest muligt
 • Alle besøgende bedes holde afstand til hinanden
 • Alle med nedsat immunforsvar bør ikke forlade hjemmet og dermed udsætte sig for risiko
 • Brug så lidt tid i klinikken som muligt – undgå at ankomme i unødigt god tid 
 • Kom alene – alle pårørende bedes vente i bilen/udenfor