88 44 00 44 Info@kiro.dk

Find dig ikke i smerter

Nutidens ældre er ikke ligesom for 50 år siden. Langt de fleste ældre i dag lever aktive liv med fx rejser og frivilligt arbejde – og det vil de ikke undvære.

Men ligesom deres yngre medborgere får de ondt i ryggen, i nakken og i muskler og led, det er desværre langt fra alle, der gør noget ved det.

Dette kan bl.a. være fordi man ikke forventer at der er noget at gøre, eftersom man er kommet lidt op i årene.

Ældre over 65 år er underrepræsenterede blandt de befolkningsgrupper, der konsulterer en kiropraktor. At de ældre ikke kommer forbi kiropraktoren, skyldes ikke, at de ikke har smerter. Problemer i ryggen, og i bevægeapparatet generelt, er ligeså almindeligt hos personer over 70 som hos dem i 40’erne. Til gengæld fylder ældre mindre i sygestatistikkerne, da de jo af gode grunde ikke sygemeldes fra deres arbejde og skal have sygedagpenge.

Det handler heller ikke altid om økonomisk formåen. Mange ældre har en god økonomi, men prioriterer ikke besøg hos kiropraktoren eller andre behandlere. Dette kan skyldes, at man ikke forventer at der er noget at gøre, når nu man er kommet op i årene. Forskning viser dog at kiropraktorbehandling har en god effekt hos ældre patienter, fx med nakkesmerter.

Kiropraktik hjælper – og er ikke farligt
Noget, der måske afholder ældre fra at blive tilset af kiropraktor, kan være manglende viden om, hvad kiropraktorer kan og hvordan de behandler. Behandling hos en kiropraktor er meget andet end “knæk og bræk”. Der arbejdes også med sener og muskulatur, der instrueres i øvelser og vejledes omkring ergonomi m.v.  Uanset alder og problem vil der altid blive taget individuelt hensyn til den enkelte, og ud over evt. lidt ømme muskler og kortvarige gener er der praktisk taget ingen bivirkninger ved kiropraktorbehandling.

Lang uddannelse
Kiropraktorer har en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik fra SDU (Odense Universitet) fulgt af en 1-årigt turnusuddannelse. Store dele af uddannelsen er identisk med medicinstudiet og en kiropraktor har således en solid baggrund indenfor alm. diagnostik og sygdomslære, billeddiagnostik m.v og du vil dermed bogstavlig talt være i gode hænder.

Selv små forbedringer betyder meget
Mange ældre får at vide at de må lære at levet med smerterne og bliver tilbudt smertestillende medicin. Medicin kan godt være en del af løsningen, men selv ved svært nedslidte led er det ofte muligt at opnår en vis bedring vha. den rette kombination af manuel behandling og træning. Selv en lille forbedring kan betyde meget for trivslen og livskvaliteten, og måske kan tidspunktet for en eventuel operation udskydes.