88 44 00 44 Info@kiro.dk

Priser

Herunder kan du finde vores priser jf. seneste overenskomst med Danske Regioner  – regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

OBS! Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist omkostningerne ved behandling og undersøgelse hos kiropraktor.
Ved henvendelse i klinikken gør vi opmærksomme på at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.
Skulle det vise sig at der ikke er dækning for den ydelse man har modtaget, vil man få fakturaen tilsendt personligt.

Prislisterne er med forbehold for tastefejl m.v.

Prisliste, sygesikringsydelser

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forundersøgelse
Forundersøgelse af patient der ikke har være i klinikken tidligere eller hvor der er gået mere end tre år siden sidste behandling.704,91112,33592,581015
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år587,43112,33475,101016
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de seneste 12 mdr, herunder forundersøgelse af nyt problem hos patient, der er i aktuel behandling470,97112,33358,641017
Opfølgende konsultation
Afgrænset opfølgende konsultation234,9842,26192,721035
Almindelig opfølgende konsultation352,4542,26310,191036
Udvidet opfølgende konsultation470,9742,26428,711037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*536,93199,54417,392014
Supplerende røntgenundersøgelse*267,9657,71210,252020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder267,9657,712010,252013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*518,38119,54398,842030
Træning
Opfølgende træningsydelse117,480117,483010
Introduktion til superviseret træning470,9787,59383,383011
Superviseret træning234,9842,26192,723012
Udeblivelse forundersøgelse**353,300353,301000
Udeblivelse opfølgende konsultation**236,540236,541001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, forløbspakke for lumbal og cervical diskusprolaps samt spinalstenose

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forløb for nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning704,91422,95281,961040
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning587,43352,45234,981041
Opfølgende konsultation efter 2 uger470,97188,39282,581042
Opfølgende konsultation efter 4 uger470,97188,39282,581043
Opfølgende konsultation efter 8 uger470,97188,39282,581044
Forløb for nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning706,75422,95282,701050
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning588,96352,45234,981051
Opfølgende konsultation efter 2 uger470,97188,39282,581052
Opfølgende konsultation efter 4 uger470,97188,39282,581053
Opfølgende konsultation efter 8 uger470,97188,39282,581054
Forløb for lumbal spinalstenose
Forundersøgelse vedr. spinalstenose699,50422,95281,961060
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb587,43352,45234,981061
Opfølgende konsultation efter 4 uger470,97188,39282,581062
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 mdr. 470,97188,39282,581063
Opfølgende konsultation
Opfølgende forløbskonsultation352,45140,98211,471065
Udvidet opfølgende konsultation470,9742,26428,711037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*536,93199,54417,392014
Supplerende røntgenundersøgelse*267,9657,71210,252020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder267,9657,71210,252013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*518,38119,54398,842030
Træning
Opfølgende træningsydelse117,480117,483010
Introduktion til superviseret træning470,97112,33358,643011
Superviseret træning234,9853,59181,393012
Udeblivelse forundersøgelse**353,300353,301000
Udeblivelse opfølgende konsultation**236,540236,541001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, øvrige

 HonorarTilskudPatientandel
Henvisning til MR*2500250
Akupunkturbehandling4900490
Akupunktur, supplement til øvrige beh. 2000200
Akupunktur, udvidet supplement til øvrige behandling.3000300
Kinesiotape1000100
Ispose50050
*Hertil kommer honorar for rekvirering og fortolkning af undersøgelsen

Kiropraktorerne Ringsted

Selandia Park 4, 4100 Ringsted

Ring til os på

Tlf. 88 44 00 44

Skriv til os på

Info@kiro.dk

Find os på Facebook

fb.com/KiropraktorerneRingsted