88 44 00 44 Info@kiro.dk

Priser

Herunder kan du finde vores priser jf. seneste overenskomst med Danske Regioner  – regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

OBS! Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist omkostningerne ved behandling og undersøgelse hos kiropraktor.
Ved henvendelse i klinikken gør vi opmærksomme på at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.
Skulle det vise sig at der ikke er dækning for den ydelse man har modtaget, vil man få fakturaen tilsendt personligt.

Prislisterne er med forbehold for tastefejl m.v.

Prisliste, sygesikringsydelser

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forundersøgelse
Forundersøgelse af patient der ikke har være i klinikken tidligere eller hvor der er gået mere end tre år siden sidste behandling.711,68113,41598,271015
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år593,07113,41479,661016
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de seneste 12 mdr, herunder forundersøgelse af nyt problem hos patient, der er i aktuel behandling475,49113,41362,081017
Opfølgende konsultation
Afgrænset opfølgende konsultation237,2442,67194,571035
Almindelig opfølgende konsultation355,8342,67313,161036
Udvidet opfølgende konsultation475,4942,67432,821037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*542,08120,69421,272014
Supplerende røntgenundersøgelse*270,5358,26212,272020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder270,5358,26212,272013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*523,36120,69402,672030
Træning
Opfølgende træningsydelse118,610118,613010
Introduktion til superviseret træning475,4988,43387,063011
Superviseret træning237,2442,67194,573012
Udeblivelse forundersøgelse**356,690356,691000
Udeblivelse opfølgende konsultation**237,800237,801001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, forløbspakke for lumbal og cervical diskusprolaps samt spinalstenose

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forløb for nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning711,68427,01284,671040
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning593,07355,83237,241041
Opfølgende konsultation efter 2 uger475,49190,20285,291042
Opfølgende konsultation efter 4 uger475,49190,20285,291043
Opfølgende konsultation efter 8 uger475,49190,20285,291044
Forløb for nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning711,68427,01284,671050
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning593,07355,83237,241051
Opfølgende konsultation efter 2 uger475,49190,20285,291052
Opfølgende konsultation efter 4 uger475,49190,20285,291053
Opfølgende konsultation efter 8 uger475,49190,20285,291054
Forløb for lumbal spinalstenose
Forundersøgelse vedr. spinalstenose711,68427,01284,671060
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb593,07355,83237,241061
Opfølgende konsultation efter 4 uger475,49190,20285,291062
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 mdr. 475,49190,20285,291063
Opfølgende konsultation
Opfølgende forløbskonsultation355,83142,33213,501065
Udvidet opfølgende konsultation475,4942,67432,821037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*542,08120,69421,392014
Supplerende røntgenundersøgelse*270,5358,26212,272020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder270,5358,26212,272013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*523,36120,69402,672030
Træning
Opfølgende træningsydelse118,610118,613010
Introduktion til superviseret træning475,49113,41362,083011
Superviseret træning237,2454,10183,143012
Udeblivelse forundersøgelse**356,690356,691000
Udeblivelse opfølgende konsultation**237,800237,801001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, øvrige

 HonorarTilskudPatientandel
Henvisning til MR*2500250
Akupunkturbehandling4900490
Akupunktur, supplement til øvrige beh. 2000200
Akupunktur, udvidet supplement til øvrige behandling.3000300
Kinesiotape1000100
Ispose50050
*Hertil kommer honorar for rekvirering og fortolkning af undersøgelsen

Kiropraktorerne Ringsted

Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Ring til os på

Tlf. 88 44 00 44

Skriv til os på

Info@kiro.dk

Find os på Facebook

fb.com/KiropraktorerneRingsted