88 44 00 44 Info@kiro.dk

Priser

Herunder kan du finde vores priser jf. seneste overenskomst med Danske Regioner  – regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

OBS! Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist omkostningerne ved behandling og undersøgelse hos kiropraktor.
Ved henvendelse i klinikken gør vi opmærksomme på at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.
Skulle det vise sig at der ikke er dækning for den ydelse man har modtaget, vil man få fakturaen tilsendt personligt.

OBS! Desværre kan klinikken aktuelt ikke afregne elektronisk med Sygeforsikringen “danmark”. Du kan få udbetalt dit tilskud ved selv at indsende kvitteringen. Vi forventer at overgå til et nyt journalsystem i foråret 2017 hvorefter indberetningen igen vil foregå automatisk.

Prislisterne er med forbehold for tastefejl m.v.

Prisliste, sygesikringsydelser

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forundersøgelse
Forundersøgelse af patient der ikke har være i klinikken tidligere eller hvor der er gået mere end tre år siden sidste behandling.694,44110,66583,781015
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år578,70110,66468,041016
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de seneste 12 mdr, herunder forundersøgelse af nyt problem hos patient, der er i aktuel behandling463,97110,66353,311017
Opfølgende konsultation
Afgrænset opfølgende konsultation231,4841,63189,851035
Almindelig opfølgende konsultation347,2141,63305,581036
Udvidet opfølgende konsultation463,9741,63422,341037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*528,95117,77411,182014
Supplerende røntgenundersøgelse*263,9756,85207,122020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder263,9756,85207,122013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*510,67117,77392,902030
Træning
Opfølgende træningsydelse115,740115,743010
Introduktion til superviseret træning463,9786,29377,683011
Superviseret træning231,4841,63189,853012
Udeblivelse forundersøgelse**347,210347,211000
Udeblivelse opfølgende konsultation**231,480231,481001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, forløbspakke for lumbal og cervical diskusprolaps samt spinalstenose

 HonorarTilskudPatientandelSygesikringskode
Forløb for nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning694,44416,66277,781040
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning578,70347,21231,491041
Opfølgende konsultation efter 2 uger463,97185,59278,381042
Opfølgende konsultation efter 4 uger463,97185,59278,381043
Opfølgende konsultation efter 8 uger463,97185,59278,381044
Forløb for nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning
Forundersøgelse nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning694,44416,66277,781050
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning578,70347,21231,491051
Opfølgende konsultation efter 2 uger463,97185,59278,381052
Opfølgende konsultation efter 4 uger463,97185,59278,381053
Opfølgende konsultation efter 8 uger463,97185,59278,381054
Forløb for lumbal spinalstenose
Forundersøgelse vedr. spinalstenose694,44416,66277,781060
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb578,70347,21231,491061
Opfølgende konsultation efter 4 uger463,97185,59278,381062
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 mdr. 463,97185,59278,381063
Opfølgende konsultation
Opfølgende forløbskonsultation347,21138,88208,331065
Udvidet opfølgende konsultation463,9741,63422,341037
Røntgen
Primær røntgenundersøgelse*528,95117,77144,182014
Supplerende røntgenundersøgelse*263,9756,85207,122020
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder263,9756,85207,122013
Ultralydsskanning
Ultralydssundersøgelse*510,67117,77392,902030
Træning
Opfølgende træningsydelse115,740115,743010
Introduktion til superviseret træning463,97110,66353,313011
Superviseret træning231,4852,79178,693012
Udeblivelse forundersøgelse**347,210347,211000
Udeblivelse opfølgende konsultation**231,480231,481001
*Hertil kommer konsultationshonorar
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen

Prisliste, øvrige

 HonorarTilskudPatientandel
Henvisning til MR*2500250
Akupunkturbehandling4900490
Akupunktur, supplement til øvrige beh. 2000200
Akupunktur, udvidet supplement til øvrige behandling.3000300
Kinesiotape1000100
Ispose50050
*Hertil kommer honorar for rekvirering og fortolkning af undersøgelsen

Kiropraktorerne Ringsted

Selandia Park 4, 4100 Ringsted

Ring til os på

Tlf. 88 44 00 44

Skriv til os på

Info@kiro.dk

Find os på Facebook

fb.com/KiropraktorerneRingsted