88 44 00 44 Info@kiro.dk

Frossen skulder

Diagnosen frossen skulder er med tiden blevet lidt en samlebetegnelse for mange former for skulderproblemer, men ofte har skuldersmerterne andre årsager som f.eks. afklemningssyndrom, seneruptur m.v. Den ægte frosne skulder har fået sit navn da det er som om skulderen fryser fast og bliver helt ubevægelig.

Ved mistanke om frossen skulder bør du opsøge en kiropraktor eller anden relevant sundhedsprofessionel for at få be- eller afkræftet mistanken, da det kan være meget svært selv at stille den rette diagnose.  

Diagnosen stilles bedst ved en kombination af en detaljeret sygehistorie, en grundig klinisk undersøgelse og en ultralydsskanning.

 

Årsag: 

Ved frossen skulder er der opstået en svær irritation af ledkapslen som skrumper og kan gøre meget ondt – selv i hvile. Årsagen til en frossen skulder er ukendt, men nogen grupper er mere udsatte. Lidelsen rammer flere kvinder end mænd, primært personer ovre de 50 og relativt ofte folk med stofskifteproblemer (især diabetes og hyper/hypothyroidisme), Parkinson, stort alkoholforbrug og folk der er kommet til skade med skulderen – enten akut eller som overbelastning over længere tid.

1. fase

Tiltagende smerter i skulderen gennem ca. 2-6 mdr. og tiltagende nedsat bevægelighed i skulderen. I denne fase kan det være svært at afgøre årsagen til smerterne alene ud fra symptomer og undersøgelse, og en ultralydsskanning er derfor næsten uundværlig.

2. fase

Betydeligt nedsat bevægelighed i skulderen i 6–12 mdr. Skulderen kan være helt fikseret, så den hverken kan bevæges aktivt eller passivt. Særlig vil det være svært at løfte armen, udadrotere den og lægge hånden på lænden. Ofte er denne fase relativt smertefri.

3. fase

Skulderen bliver langsomt bedre med større bevægelighed og færre smerter. De fleste vil opleve, at deres symptomer med tiden forsvinder helt, men denne fase kan være langvarig – i gennemsnit varer det samlede forløb for de tre faser ca. 30 mdr.

Behandling:

En frossen skulder er svær at behandle, og man har endnu ikke fundet noget, der har god effekt på selve den frosne skulder. Ofte kan man dog lindre mange af de følgeproblemer der opstår, og som i sig selv kan være meget smertefulde.

I svære tilfælde kan der via egen læge der lægges en smertedæmpende ultralydsvejledt blokade ind i selve skulderledet. Dette fjerner ofte nogen af smerterne, men typisk hjælper det ikke overbevisende på bevægeligheden eller nedsætter varigheden af tilstanden. Denne blokadeteknik svarer ikke til den man typisk anvender ved irriteret slimsæk, og bør altid foretages ultralydsvejledt af erfarent personale.

Hos kiropraktoren vil behandlingen bestå af forskellige mobiliserende og blødgørende teknikker, kombineret med instruktion i relevante øvelser m.m.

Selv om der kan være begrænsede muligheder for behandling af selve det grundlæggende problem – den frosne skulder – er korrekt diagnose vigtig, da mange tilstande der har lignende symptomer, behandles efter andre principper.