88 44 00 44 Info@kiro.dk

Som kiropraktor skal man kunne forebygge, diagnosticere og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt.  Relativt til professionens størrelse er antallet af PhD-afhandlinger og andre forskningsprojekter udført af danske kiropraktorer blandt verdens højeste.