88 44 00 44 Info@kiro.dk

Ødelægger løbebånd din løbeteknik og giver “dovne muskler”?

Mange kritikere af løbebånd mener at brug af løbebånd vil ødelægge din løbeteknik og også kan medfører “dovne muskler”. 

En systematisk gennemgang af litteraturen på området, udført af Van Hooren et al, har undersøgt om der ses ændringer i løbeteknik og/eller sekvensen af muskelaktivering ved brug af løbebånd. 

Det blev fundet at der er nogle diskrete forskelle, men overordnet set blev der fundet sammenlignelig biomekanik og muskelaktivering ved anvendelse af løbebånd og ved løb på almindelig fast overflade. Så der er ingen grund til at være bekymret for at få ødelagt din løbeteknik. Det er lidt mere usikkert om der kan opstå “dovne muskler”, men forskningen på området har ikke vist statistisk signifikante forskelle.

​​​​​​​
Lidt flere detaljer

Ved anvendelse af løbebånd blev følgende forskelle blev fundet: 

  • Let forøget fleksion i knæet ved fodens nedslag og let nedsat knæfleksion i standfasen
  • Mindre vertikal forskydning
  • Let reduceret fod/overflade vinkel ved fodens nedsalg.
  • Nedsat maksimal fremdrivende kraft
  • Forøget saggital ledbevægelse i ankelledet
  • Let forøget kontakttid mellem fod og underlag

Mht.til amplituden for muskelaktivitet blev der fundet lidt forskellige resultater, da enkelte studier rapporterede mindre aktivitet, mens andre ikke fandt nogen forskel mellem løb på løbebånd og på fast overflade. 

 

Ovenstående tekst er oversat fra denne side, hvor du ud over artikelreferencer, også kan finde megen anden god information om løb på løbebånd.