88 44 00 44 Info@kiro.dk

Janni Bang

OBS Er pr. 1. april 2019 blevet ansat i Socialstyrelsen. 

Kiropraktor, Cand. Manu.
Kvalitetsansvarlig, ekstern klinisk lektor
Janni Bang har arbejdet som kiropraktor hos Kiropraktorerne Ringsted siden 2006 med diagnostik, behandling og rehabilitering af bevægeapparatlidelser. Herunder discogene lidelser som discusprolaps / protrusion og slidforandringer. Fokusområder derudover er hovedpine, børnebehandling og akupunktur. Hun har en årrække været kvalitetsansvarlig på det tidligere Hospitalet Valdemar og fungerer nu som kvalitetsansvarlig på Selandiaklinikken samt kvalitetskonsulet på Aleris-Hamlet.

Curriculum Vitae

 • Uddannet cand. manu., kiropraktor ved Syddansk Universitet i 2005
 • Turnus i kiropraktisk klinik i Næstved 2005/2006
 • Ekstern klinisk lektor ved Syddansk Universitet siden 2006 (underviser kommende kiropraktorer i behandling og diagnostik)
 • Har været censor/eksaminator på Syddansk Universitet mere end 30 gange
 • Kiropraktor på Hospitalet Valdemar siden 2006
 • Medlem af turnusudvalget nedsat af Dansk Kiropraktor Forening siden 2008
 • Kvalitetskoordinator på Hospitalet Valdemar fra 2008-2012
 • Medlem af Dansk Kiropraktor Forenings Kvalitetsudvalg siden 2011
 • Kvalitetsansvarlig på Hospitalet Valdemar fra 2012-2016
 • Medlem af Dansk kiropraktor Råd (DKR) fra 2013-2015
 • Master i Offentlig Kvalitet og Ledelse (MPQM) fra SDU i 2014
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Kiropraktor Forening (DKF) siden 2015
 • Surveyer under IKAS ved pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel i kiropraktorpraksis i 2016
 • Kvalitetsansvarlig på Selandiaklinikken siden 2016
 • Kvalitetskonsulent og en del af kvalitetsledelsen på Aleris-Hamlet siden 2016
 • Har taget efteruddannelse i børnebehandling og deltaget i adskillige kurser herunder Kiss/Kidd.
 • Kurser i funktionel rehabilitering og ekstremitetsbehandling (sportskiropraktik).

Udvalgte kurser

 • KISS-KIDD syndrom (Robby Sacher, Dr. med.)
 • Ekstremitetsbehandling I+II (Atle Aarre mf., DC)
 • Kvalitetsledelse og intern audit i sundhedsvæsnet (Dansk Standard)
 • Nøgleperson uddannelse (IKAS)
 • Pædagogiske principper og aktivering af studerende I+II (Birgitta Wallstedt)
 • Skulder kursus (Michael Krosgaard, overlæge)
 • Dry Needling I+II (Cornelius Myburgh)
 • Paediatric II+III (Joyce Miller, DC), børn
 • Blodprøvekursus for kiropraktorer (Bente Thomsen, læge mf.)
 • Funktionel Rehabilitering I+II (Michael Mancini, DC)
 • Pædiatri Grundkursus (Anne Estmann, overlæge mf.), børn
 • End Range Loading & Mobilization Magic (Gary Jacob, DC)
 • Paediatric Seminar (Carol Phillips, DC), børn
 • Gonstead Seminar (John Cox, DC mf.)