88 44 00 44 Info@kiro.dk

Osteoporosehold 

Mandag 09.00-09.55 

Holdet er bl.a. for dig der har fået konstateret osteoporose (knogleskørhed) eller osteopeni (forstadiet til knogleskørhed).

Det er også muligt at deltage på holdet uden at have osteoporose/osteopeni, hvis fysioterapeut Winni Nørrestrand vurderer at holdets niveau passer til dit træningsbehov. 

Uanset sværhedsgraden af din knogleskørhed er det fortsat vigtigt for dig, at styrke dine muskler, og forebygge yderligere gener og skader. Træningen tilrettelægges, så du kan deltage, også selvom du f.eks. allerede har haft et sammenfald.

Træningen er bygget op om en fælles opvarmning, som fortsætter over i styrkende og stabiliserende øvelser, der stiller krav til dig, på det niveau DU er. Vi vil også inddrage balanceelementer i træningen med henblik på at forebygge fald, og deraf følgende risiko for brud og sammenfald. 

Som deltager på holdet, skal du være i stand til at komme ned på gulvet og op igen på egen hånd, samt kunne holde ud at ligge på en måtte. 

ALLE HOLD AFVIKLES JF. GÆLDENDE RETNINGSLINJER I FORB. MED CORONAKRISEN

 

Vigtig praktisk information:

Inden opstart på holdet, skal du til en individuel konsultation og undersøgelse hos din fysioterapeut, hvor I også sammen vurderer, om holdet er det rette for dig.

Der er løbende optag på holdet, men vi forventer at du så vidt muligt deltager hver gang. 

Deltagelse på det enkelte hold kræver tilmelding fra gang til gang. 

Der er tilmelding til deltagelse på holdet senest 24 timer før holdet afvikles.

Det er ikke muligt at afmelde deltagelse på hold senere end 24 timer før. Ved udeblivelse, eller sen framelding, vil du blive faktureret som ved deltagelse.

Afvikling af hold kræver mindst to tilmeldte deltagere

Der er begrænsede muligheder for bad og omklædning

 

Priser pr. 01.04.2021: 

Deltagelse på hold jf. gældende overenskomst: Kr. 121,29. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark modtager du kr. 35,- i tilskud pr. gang.

Personlig konsultation før holdtræning: Kr. 395,83. Denne konsultation er ofte, men ikke altid, dækket af en evt. sundhedsforsikring. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark modtager du kr. 142,- i tilskud til den personlige konsultation.

Der er mulighed for at købe egen træningselastik. Denne koster kr. 95,-