88 44 00 44 Info@kiro.dk

Kom til livestreamet foredrag om vores sære sanser

Vi lever i en illusion; en illusion skabt af at vi sammenholder input fra vores sanser med medfødte og tillærte genkendelsesmønstre lagret i vores hjerner. Det betyder at den opfattede virkelighed fuldstændigt er defineret af de sanser et væsen er udstyret med og dets hukommelse. Derfor har dyr og mennesker med forskellige sanser også meget forskellige verdensopfattelser. Kort sagt: vores virkelighed er den del af vores omverden vi kan sanse.

Dette foredrag vil kaste lys over hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter med vores stærkt begrænsede sanseapparat, og hvor travlt vores hjerne har med at presse sanseindtryk ind i mønstre den kender.

Du vil også høre om de sære sanser; de sanser der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen: slangers varmesyn, fugles magnetsans, flagermus’ biosonar og hajers evne til at føle elektromagnetiske felter. Til sidst i foredraget vender vi blikket tilbage mod os selv med spørgsmålet: har vi sjette sanser?

Om forelæseren: Peter Teglberg Madsen er professor i sansefysiologi på Institut for Biologi på Aarhus Universitet hvor han er verdensførende forsker i hvalers og flagermus’ brug af biosonar. Én af hans seneste anerkendelser herfor er Forskningsministeriets Eliteforsk-pris som han modtog i 2019.

 

Alt det praktiske: Arrangementet er gratis og afholdes hos Kiropraktorerne Ringsted, Selandia Park 1, 4100 Ringsted, tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 18.45. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

Skriftlig tilmelding SENEST søndag d. 9. maj 2021 på lla@kiro.dk. Der oplyses fuldt navn på alle deltagere samt kontaktinformation til brug ved ændringer eller aflysning. Det forventes at der udsendes informationsmail op til arrangementet. 

Der er kun adgang til arrangementet med enten Coronapas, en højst 72 timer gammel negativ Coronatest eller bevis for smitte med Coronavirus indenfor de seneste 180 dage. Dette kontrolleres ved indgang til foredragssalen. Det forventes at der vil være krav om mundbind, når man ikke er siddende. Alle gældende retningslinjer for afholdelse af kulturarrangementer vil blive overholdt.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!