88 44 00 44 Info@kiro.dk

Tilfredshedsundersøgelse, uge 18, 2019

74 besvarelser modtaget

Spm 1/ Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg på klinikken?

98,7% svarede ”Virkelig godt” (86,5%) eller ”Godt” (12,2%)   

 

Spm2/ Har du oplevet ventetid i telefonen?

83.5% svarede “Slet ikke” (47,5%) eller “Kun i mindre grad” (35,6%)

 

Spm 3/ Hvordan oplevede du modtagelsen i receptionen?

97,3% svarede ”God” (43,2%) eller ”Virkelig god” (54,1%).

 

Spm 4/ Er du tilfreds med den behandling du fik ved kiropraktoren?

98,7% svarede ”Tilfreds” (6,8%) eller ”Virkelig tilfreds” (91,9%)

 

Spm 5/ Hvordan oplevede du de fysiske forhold på og omkring klinikken?

97,3% svarede ”Gode” (56,8%) eller ”Virkelig gode” (40,5%).