88 44 00 44 Info@kiro.dk

Børn og unge

Mange forbinder rygsmerter og andre gener i muskler og led med noget, der rammer de voksne og den lidt ældre generation. Men problemerne kan ramme alle aldersgrupper.

Man kan være fristet til at slå det lidt hen hvis børnene eller de unge klager over smerter i ryggen eller andre steder; det er sikkert bare vokseværk. Ofte er der dog tale om et helt reelt biomekanisk problem, som ikke sjældent kan behandles med stor succes. Det kan endda være nemmere at behandle både spædbørn, børn og unge end den øvrige befolkning.

Ny forskning har vist, at børn og unge med fx. rygsmerter har større risiko for at få smerter som voksne. Det er derfor vigtigt med en  hurtig og effektiv indsats på flere fronter, hvis barnet begynder at udvikle problemer.

Kiropraktoren er uddannet til at undersøge og behandle mennesker af alle aldre. Hvis du er i tvivl om dit barns problem er et, der kan behandles ved kiropraktor, er du velkommen til at kontakte klinikken for at høre nærmere.

Kolik

Når et barn har kolik, siger man ofte, at det har ondt i maven, men kun få undersøgelser har reelt påvist nogen generelle maveproblemer hos disse børn. Diagnosen kolik bliver da også givet alt efter, hvor meget barnet græder, og ikke efter årsagen til gråden. Et barn som græder tre timer i træk, mindst tre dage om ugen, i mindst tre uger, har pr. definition kolik. Ofte græder barnet mest eftermiddag og aften.

Alle børn græder ind i mellem og nogle mere end andre uden at der behøver at være noget særligt i vejen. Der er dog også den mulighed, at det skyldes smerte og andet ubehag, og det prøver de så at fortælle på den eneste måde, de kan.

Under besøget hos kiropraktoren vil der blive spurgt ind til både graviditet og fødsel, udvikling og bevægelse, spise og sovevaner, afføringsmønster, sovepositioner, sygdom og meget andet. Alt sammen for at få et indtryk af hvordan barnet trives, og hvor det er problemet kan ligge.

Efterfølgende bliver barnet grundigt undersøgt. Der kikkes efter symmetri i udvikling og bevægelse, og barnets reaktion på dets omgivelser, og på det at blive håndteret noteres. De primitive reflekser tjekkes, og kraniet undersøges for skævheder. Alle muskler og led bevæges blidt, for at finde eventuelle stivheder og spændinger.

Behandling og undersøgelse af barnet glider ofte ud i et, ved at et stift led stille og roligt mobiliseres samtidigt med, at bevægeligheden vurderes. Under behandlingen vil der ikke være nogen voldsomme ryk, og der er absolut ingen risiko for barnet. Børnene kan selvfølgelig godt blive sure undervejs, da de kan have svært ved at forstå, hvad det er der foregår, og mange kolikbørn er generelt irritable.

Spædbørn, og børn i det hele taget, reagerer generelt hurtigt på relevant behandling. Som ved voksne, kan det dog være nødvendigt med flere besøg, inden alt igen fungere som det skal.

Skævt kranie/låst nakke

Kraniet hos et spædbarn er meget blødt, og kan blive skævt ved en ensidig belastning. En skævhed eller et fladt baghoved vil i nogen grad rette sig med alderen, men ofte vil den ikke forsvinde helt, og det er derfor vigtigt, at man forsøger at rette op på det så tidligt som muligt. Normalt siger man, at dette kan ske ind til ca. 7 mdrs. alderen. Men da barnet allerede fra 3 mdrs. alderen i ret høj grad selv bestemmer, hvordan det vil ligge, bør man sætte ind inden.

Nogen gange opstår skævheden alene pga. den måde barnet ligger og især hvis madrassen er for hård. Hvis de ting som barnet finder interessant, som f.eks. lys, lyd og legetøj, altid befinder sig på samme side, får barnet også som vane at kikke den vej. Efterhånden som der så udvikles en skævhed, ruller hovedet af sig selv over i den samme position, og skævheden forværres yderligere.

Andre gange er barnet fastlåst i nakken, sådan at det enten er svært og/eller smertefuldt at kikke til den ene side. Dette vil barnet så selvfølgelig prøve at undgå, og derfor får det hurtigt en yndlingsside at kikke til. Denne fastlåsning kan kiropraktoren løsne, så barnet kan bevæge nakken frit, og ikke sjældent får man samtidig et gladere barn, der trives bedre.

Som beskrevet under afsnittet om kolik udgør behandlingen ingen fare for barnet, der ofte reagere ganske hurtigt og positivt på at blive løsnet i led og muskler.