88 44 00 44 Info@kiro.dk

Ultralydsskanning

Klinikken har egen ultralydsskanner svarende til dem man finder på landets bedste radiologiske afdelinger.  To af klinikkens kiropraktorer Lotte Langhoff og Bue Hesby er certificeret i muskuloskeletal ultralydsskanning (EFSUMB 1) via Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab. Den 1-årige uddannelse er godkendt af Sundhedsstyrelsen og man modtager derfor automatisk sygesikringstilskud til undersøgelsen.

Der foretages kun til en ultralydsskanning hvis indikationerne for dette er til stede og det er derfor ikke muligt at få en ultralydsskanning via klinikken uden forundersøgelse ved en af klinikkens kiropraktorer og skanningen foretages kun hvis den er klinisk relevant.  

Smerter er i sig selv ikke en indikation for at foretage en ultralydsskanning eller andre billeddiagnostiske undersøgelser da mange smertetilstande ikke medfører strukturelle forandringer der kan fremstilles via billeddiagnostik. Der er derfor altid brug for en forudgående sundhedsfaglig objektiv undersøgelse og vurdering for at undgå unødige undersøgelser.

Vha. en ultralydsskanning er der muligt at se kroppens bløde strukturer, samt knoglernes overflade. En sådan skanning er derfor optimal ved de fleste idræts- og overbelastningsskader idet disse ofte rammer bløde strukturer som slimsække, muskler, ledbånd og sener.

En af de store fordele ved en ultralydsskanning er, at man kan undersøge strukturerne mens de er i bevægelse og derved opfange problemer, der ikke ses ved statiske billedundersøgelse som røntgen og MR-skanning. En anden fordel er, at man som patient kan følge med i undersøgelsen, mens den foregår og at man får resultatet at vide med det samme.

Apparatet der bliver brugt ved undersøgelsen, er den samme type som f.eks. anvendes ved skanning af gravide. Undersøgelsen er smertefri og helt ufarlig. En håndholdt probe opfanger ekkoet af ultralydsbølgerne hvorefter ekkoet omsættes til et levende billede på skærmen, og ud fra disse billeder kan kiropraktoren stille en diagnose.

Når skanningen er foretaget beskrives billederne og der sendes kopi af beskrivelsen til egen læge

Prisen for en ultralydsskanning kan du finde her. Husk at der tillægges konsultationshonorar.