Helbredstillæg

Tilskud til behandling

Pensionister har mulighed for at få tilskud til deres egenbetaling ved fx kiropraktorbehandling gennem helbredstillægget, som er et tillæg til folkepensionen.

Har du husket at undersøge dine muligheder?

Helbredstilægget er et tillæg til folkepensionen og giver tilskud til den del af din egenbetaling, som ikke dækkes af sundhedsloven, når du bl.a. har udgifter til kiropraktisk behandling. Som pensionist kan du via helbredstilægget få dækket op til 85% af egenbetalingen .

Hvem har ret til helbredstillæg?

Pensionister som har helbredsudgifter kan ansøge om et helbredstillæg som en del af deres folkepensionsordning. Det gælder også for førtidspensionister efter de gamle regler – dvs. før 2003.

Det er din tillægsprocent og formue, som afgør om du er berettiget til helbredstillæg.

Hvordan får du et helbredstillæg?

Før du kan blive godkendt til helbredstillæg, skal du oplyse din formue til Udbetaling Danmark på borger.dk eller gennem link som optræder efter ansøgning til helbredstillægget. Helbredstilægget søges også gennem borger.dk. Det er kommunen der vurderer, om den enkelte har ret til helbredstillæg gennem den enkeltes ansøgning.

Din tillægsprocent: Din tillægsprocent afgør, hvor meget du kan få i tillæg ved siden af pensionen, og tillægsprocenten beregnes i forbindelse med din pension af Udbetaling Danmark. Tillægsprocenten spænder fra 0-100, og jo højere tillægsprocent, jo større er tilskuddet.

Formue: Har du en ægtefælle/samlever bliver ægtefælle/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 93.000 (2022) eller 95.800 kr. (2023)


                                                                             
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Din e-mail:
    Fornavn:
    Efternavn:
    First Name:
 
Email Marketing System fra Marketingplatform.com