Tilskudsmuligheder

Herunder kan du læse lidt om de forskellige muligheder for at få tilskud til behandling og undersøgelse hos Kiropraktorerne Ringsted. 

Hvis du har nogen spørgsmål er du meget velkommen til at henvende dig.

Ved henvendelse i klinikken med sundhedsforsikring gør vi opmærksomme på, at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig, at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.

Sygesikringstilskud

Kiropraktorerne Ringsted har indgået overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder at alle patienter med det gule sygesikringskort er berettiget til sygesikringstilskud. 

Det er ikke nødvendigt med en henvisning fra egen læge, for at modtage tilskuddet, der udgør ca. 20% af kiropraktorens honorar og beløbet fratrækkes automatisk ved afregningen. 

Der er ingen begrænsning på antallet af behandlinger, hvortil man kan modtage tilskud.

Sygesikringen danmark

Som medlem af Sygesikringen danmark i gruppe 1, 2, eller 5 ydes der tilskud til behandling og undersøgelse hos din kiropraktor og fysioterapeut. 

Vi indsender automatisk din afregning til danmark, så du modtager dit tilskud uden at skulle gøre yderligere. Du skal blot informere os om at du er medlem.

Sundhedsforsikring

Langt de fleste sundhedsforsikringer dækker også undersøgelse og behandling ved kiropraktor. 

Hvis du kontakter din sundhedsforsikring vil du typisk få tilsendt en bevilling på et fastsat antal behandlinger, men som oftest med mulighed for at modtage yderligere ved behov.  

Kontakt din sundhedsforsikring eller HR-ansvarlige for at høre nærmere. 

Du har selv ansvaret for at sørge for at der er dækning for behandling og undersøgelse.

Ulykkesforsikring

En almindelig ulykkesforsikring dækker ofte behandling ved kiropraktor. Det behøver ikke kun være problemer opstået efter voldsomme trafikuheld, men også skader efter mindre fald, slag el. lign. 

Den lidt knudrede juridiske definition på en ulykke lyder: “Ved et ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge.” 

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere.

Kommunale tilskudsordninger

Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde tilskud til kiropraktisk behandling udover det tilskud sygesikringen yder.

 Henvendelse rettes til den kommunale forvaltning. 

Medicinkort

Hvis man har et kommunalt medicinkort med helbredstillæg, kan man få tilskud til kiropraktorbehandling. Tillægget svarer til den procentsats som står på medicinkortet, og kan være på op til 85%. 

For information omkring de præcise regler for helbredstillægget bør man kontakte egen kommune.

                                                                             
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Din e-mail:
    Fornavn:
    Efternavn:
    First Name:
 
Email Marketing System fra Marketingplatform.com