Privatlivspolitik

Persondatapolitik og klagemuligheder

Som patient har du altid ret til adgang til egen journal. Kontakt klinikken hvis du ønsker dette. 

Jf. Journalføringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1090 af 28/07/2016) skal autoriserede sundhedspersoner fører journal, der skal opbevares i minimum 10 år. Formålet er naturligvis at sikre, at de rette informationer er til stede, så du kan få det mest optimale behandlingsforløb. Som udgangspunkt sletter vi ikke din journal, ved mindre du ønsker det, da informationerne kan være nyttige i forbindelse med fremtidige henvendelser fra dig.

Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig, at der indhentes/videregives oplysninger. Hvis du gør det, skal du informeres om hvilke konsekvenser, det kan have for dit behandlingsforløb. Du kan også helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke, hvis oplysningerne ikke allerede er indhentet eller givet videre.

Desuden har du ret til at få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger – hvor der er journalføringspligt laves dette som en tilføjelse til journalen.

Kontakt klinikken såfremt det måtte blive aktuelt.

Dataansvarlig og klageinstans

Kiropraktorerne Ringsted er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Du har mulighed for at klager over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang ang. behandling af personoplysninger her: www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at indberette en utilsigtet hændelse: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Klage vedrørende den sundhedsfaglige behandling skal ved henvendelse til Styrelsen for Patientklager på: www.stpk.dk 

Erstatningssager skal anmeldes til Patientforsikringen på www.pebl.dk

Kliniske retningslinjer

Kiropraktorerne Ringsted har fokus på den evidensbaserede behandling og klinikken følger derfor de Nationale Kliniske Retningslinjer NKR, som kan findes her.

                                                                             
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Din e-mail:
    Fornavn:
    Efternavn:
    First Name:
 
Email Marketing System fra Marketingplatform.com