Selv om de fleste ikke skænker det mange tanker, har åndedrættet utroligt stor betydning for vores sundhed og velvære. Men de fleste af os trækker faktisk vejret forkert, eller i hvert fald ikke optimalt, hvilket har negativ betydning for såvel smertetilstande, stress og sundhed generelt.

På vores åndedrætshold har du alletiders mulighed for at lære og afprøve nogle effektive teknikker, til at bedre din vejrtrækning og dit åndedræt, og dermed skabe bedre ro på kroppen. Dette gælder hvad enten du lider af smerter, stress eller bare generelt har lidt for meget om ørerne, og gerne vil gøre noget virkelig godt for dig selv.

På kurset vil du bl.a. gennemgå teorier om åndedrættet og stress samt få undervisning i manuelle teknikker til at løsne for spændinger i mellemgulvet samt en række effektive og gavnlige åndedrætsteknikker og meget andet.

Kurset afvikles som et 6-ugers forløb i trygge og rolige rammer på små lukkede hold. Instruktør er kiropraktor Mette Graae Petersen som afvikler de spændende åndedrætshold med metoder lært via Move2Peak Academy.

Vi glæder os til at se dig!  

... men hvornår starter det næste hold?

Der er endnu ikke fastsat en dato for opstart af efterfølgende åndedrætshold, da det oprettes efter behov og ønske. Holdet er ikke overraskende ganske populært, så vi forventer at næste hold starter i en relativt nær fremtid. 

Hvis du overvejer at deltage på næste hold eller bare gerne vil høre lidt nærmere om hvad et åndedrætshold er og hvordan det kan gavne dig, så er du meget velkommen til at kontakte kiropraktor Mette Graae Petersen på mgp@kiro.dk 

Åndedrætshold

Holdstart: Mandag d. 26. februar 2024 kl. 15.30-16.30.

Pris: Kr. 900,-. Der afregnes før holdstart.

Instruktør: Åndedrætsterapeut, sundhedsrådgiver og kiropraktor Mette Graae Petersen

Tilmelding og spørgsmålmgp@kiro.dk eller ved henvendelse i receptionen.

Klumme om åndedrætsterapi bragt i Dagbladet august 2022

–  Af kiropraktor og åndedrætsterapeut Mette Graae Petersen

Trækker du egentlig vejret godt nok? Måske et mærkeligt spørgsmål, for selvfølgelig trækker du vejret godt nok til at kunne (over)leve. Men måske kunne du trække vejret mere optimalt, således at kroppen med alle dens funktioner, fik de allerbedste betingelser.

Som kiropraktor har jeg altid været meget bevidst om vejrtrækningens betydning. Jeg har altid haft meget fokus på det i min behandling, bl.a. til at få patienterne til at slappe ordentligt af, men også i min screening og vejledning generelt. Men jeg fik virkelig for alvor øjnene op for, hvor meget man kan påvirke kroppen på forskellig vis, vha. mange forskellige vejrtrækningstekniker, da jeg i foråret tog første del af en uddannelse til åndedrætsterapeut ved Move2Peak Academy. Det er virkelig fascinerende hvad man kan gøre selv.

Mange mennesker går rundt og trækker vejret sub-optimalt, dvs. mindre optimalt end de kunne gøre, og det kan der være mange årsager til. Hvis man har smerter, såvel akutte som kroniske, stress eller bare generel travlhed mv., vil det ofte påvirke vejrtrækningen i negativ retning. Og det kan faktisk have overraskende konsekvenser for vores helbred på sigt.

At smerter kan påvirke vejrtrækningen i negativ retning, oplever vi ofte oplever som kiropraktorer. En patient kommer måske ind med et hold i ryggen, og har ret voldsomme smerter. Mange gange ser vi, at personen trækker vejret ganske overfladisk, og primært i den øverste del af brystet. Det er samme mønster man ofte ser hos en meget stresset person, og ja, det at have smerter, er jo også en situation, der til en vis grad kan sammenlignes med en stress. Og her skal begrebet stress naturligvis ses i den allermest brede forstand. Det at trække vejret overfladisk er en helt naturlig mekanisme når vi er pressede på den ene eller anden måde, men ikke desto mindre er den ganske ugunstig, idét den faktisk blot vil fremme både smerte og eventuel stress.

Ved at lære at benytte forskellige vejrtrækningstekniker, kan man faktisk lære at kontrollere sit nervesystem, herunder både at “skrue ned” og “skrue op” for energien. Man kan påvirke kroppen (og hovedet) til at slappe af hvis man er stresset, og det er faktisk også beviseligt, at man kan sænke bl.a. blodtryk og puls ved den rette vejrtrækning. Ved indåndingen trækker man ilt ind i lungerne, og ved udåndingen, skiller man sig af med CO2 – kuldioxid. Afhængigt af hvor godt og hvordan man trækker vejret, vil man bl.a. påvirke iltningen helt ud i de yderste små blodkar i kroppen, hvilket kan have betydning for bl.a. forskellige smertetilstande i bevægeapparatet, herunder også muligvis for graden af inflammation. Der er selvfølgelig ingen ”quick fix”, men ved øvelse og fast praksis, er det faktisk muligt at gøre en positiv forskel i den retning, og måske bedre smertetilstande, lære at “lægge en dæmper” på smerterne og måske endda på sigt, dæmpe inflammation i kroppen. På samme måde kan man ved visse andre øvelser skabe øget arousal – årvågenhed og energi, hvis man har brug for det.

Med den rette vejrtrækning kan man altså forsøge at vende situationen, således at kroppen kommer til at slappe mere af. Vi kender nok alle sammen begreberne: “Træk nu lige vejret” eller “Tag nu lige en dyb indånding”, og deri ligger jo implicit, at hvis man lige trækker vejret lidt dybere “helt ned i maven”, så slapper man måske lidt mere af, og falder til ro. Når vi siger “træk vejret helt ned i maven” er det jo lidt noget vås – det kan man jo ikke! Men når man trækker vejret så dybt at man mærker at maven udspiles, så udnytter man lungerne til fulde, og det er jo det man går efter. Dette betyder nemlig, at kroppen får det fulde udbytte af den ilt vi indånder.

                                                                             
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Din e-mail:
    Fornavn:
    Efternavn:
    First Name:
 
Email Marketing System fra Marketingplatform.com