88 44 00 44 Info@kiro.dk

Mb. Scheuermann

Mb. Scheuermann ses oftest i området mellem skulderbladene. En Mb. Scheuermann giver generelt meget færre gener, end man traditionelt regnet med. Man kan dog også få en Mb. Scheuermann i lænderegionen, og her er der større risiko for at den skaber problemer.

Diagnosen Mb. Scheuermann stilles vha. et røntgenbillede, hvor der ses 3-5 ryghvirvler, som er mere kileformede og brede end normalt og med fordybninger i endepladerne (Schmorlske impressioner). Samtidigt er de mellemliggende bruskskiver tyndere end normalt.

En Mb. Scheuermann mellem skulderbladene gør personen mere rundrygget, mens den i lænden kan udrette lændesvajet. Et flertal af personer med Mb. Scheuermann er mænd, men ses også hos mange kvinder.

Spondylolisthese

Hvis man har en spondylolisthese, har man en ryghvirvel, der har flyttet sig i fht. hvirvlen nedenunder. Mest almindeligt er det, at hvirvlen glider frem, hvilket kaldes en anterolisthese. Glider hvirvlen tilbage, kaldes det en retrolisthese.

Sammen med en spondylolisthese ses der ofte en arcolyse. Dette betyder, at et område bagtil på knoglen ikke hænger sammen som det burde, hvilket muliggør et glid af knoglen. De fleste spondylolistheser er stabile og giver ingen symptomer overhovedet. Hvis den er instabil, kan det give gener, der dog ofte kan afhjælpes med bl.a. stabiliserende træning.

Årsagen til en spondylolisthese/arcolyse er for det meste ukendt. Den ses primært i den nedre lænderyg, som også er den mest belastede del af ryggen. Hos ældre kan der ses en degenerativ form spondylolisthese.

Scoliose

En af de mest almindelige former for skævheder kaldes scoliose. Dette er en S-form af rygsøjlen når den betragtes forfra eller bagfra. De fleste svære scolioser ses hos kvinder og begynder i ca. 8-12års alderen.
Årsagerne til scoliose er mange, men oftest er den ukendt. Mange mindre scolioser skyldes uens benlængde, mens andre f.eks. kan skyldes medfødte skævheder af ryghvirvlerne. Man kan også få scoliose pga. rygsmerter som gør, at man læner sig til siden, for at mindske smerten.
Scoliose i mild grad er ganske almindeligt og har ofte ingen klinisk betydning