Behandling af spædbørn

Herunder kan du læse lidt om nogle af de mest almindelige problemer med spædbørn som kan behandles ved kiropraktor. 

Hvis du har spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte klinikken eller tale med din kiropraktor eller fysioterapeut næste gang du er hos os.

Generelt om behandling af spædbørn

Kiropraktisk behandling af spædbørn adskiller sig på mange punkter fra behandling af voksne. Den manuelle behandling tilpasses naturligvis barnets mindre og blødere fysik, og består i høj grad af blide tryk og stræk. Herudover fylder rådgivning i forhold til håndtering i hverdagen en hel del. Hos babyer og børn forventer vi forholdsvist hurtigt at se en effekt af behandlingerne. 

Ved manglende fremgang i løbet af relativt få behandlinger, vil vi såfremt det skønnes nødvendigt, typisk forsøge at hjælpe jer videre til andre relevante undersøgelser eller behandlingstilbud. Dog er det vigtigt at påpege, at visse bevægeapparatsproblemer kan kræve et lidt større antal behandlinger, ligesom ingen kroppe er ens, så det nødvendige antal behandlinger kan variere fra baby til baby.

Favoritside og bananform

Vi kalder det favoritside, når en baby har en stærk præference for at dreje hovedet til den ene side frem for den anden. Hos de lidt større babyer kan favoritside dog også komme til udtryk som f.eks. en favorisering af at bruge én bestemt hånd eller kun at trille til den ene side. 

Begrebet bananform betegner en tilstand, hvor babyens krop danner en langstrakt bue til den ene side. I alle tilfælde udviser barnet asymmetri i sin måde at bruge kroppen på. En asymmetri der bl.a. kan skyldes spændinger i bevægeapparatet. 

En kiropraktor kan være med til at afdække årsagen, behandle eventuelle spændinger og give råd og vejledning angående håndtering af barnet så symmetrien kan genoprettes.

Skævt eller fladt baghoved

En baby med favoritside kan med tiden udvikle skævt baghoved, da belastningen på det bløde kranie bliver meget ensidig, hvis barnet altid ligger med hovedet drejet den ene vej. Ligeledes kan en baby, der primært ligger på ryggen og kigger lige op udvikle fladt baghoved.

Hyppigheden af skæve og flade baghoveder er steget, siden man ændrede anbefalingerne om sovestilling til, at spædbørn udelukkende skal sove i rygleje, for at forebygge vuggedød. Skævt eller fladt baghoved kan udvikles i løbet af få uger. 

Med de rette tiltag kan kraniets facon i de fleste tilfælde genoprettes helt eller delvist. Det er en fordel at behandling igangsættes så tidligt som muligt.

Kolik og megen gråd

Diagnosen kolik stilles hvis et i øvrigt raskt spædbarn, med normal vægtstigning, græder mere end 3 timer dagligt, mere end 3 dage om ugen, i mere end 3 uger. Det er en diagnose, der stilles udelukkende på baggrund af symptomer, og hvor den bagvedliggende årsag er ukendt.

Kolik har tidligere ofte været tilskrevet maveproblemer, men dette kan ikke forskningsmæssigt understøttes, og formentligt kan der være flere forskellige tilstande, der kan udløse gråden.  Der findes således heller ikke standardiseret behandling for kolik. 

Kiropraktoren kan hjælpe med en grundig undersøgelse af barnet, og kiropraktisk behandling kan være løsningen i tilfælde, hvor gråden udløses af bevægeapparatsproblemer.  

Motorisk uro og søvnproblemer

Motorisk uro er en betegnelse, der bruges om babyer, der er meget motorisk aktive i vågen tilstand, men endnu vigtigere også ofte i sovende tilstand. 

Den motoriske uro kan gøre det vanskeligt for barnet at finde ro under indsovning, hvorfor de kan være svære at putte, og i en del tilfælde vækkes barnet også hyppigt af spontan motorisk aktivitet i søvnen. 

Hvis den motoriske uro skaber problemer i hverdagen, kan en kiropraktor hjælpe med at afdække potentielle årsager og yde rådgivning og behandling i relevante tilfælde. 

Ud over motorisk uro formodes det også, at bevægeapparatssmerter kan være en årsag til forstyrret søvn hos babyer og børn, og også for disse børn kan kiropraktisk behandling gøre en positiv forskel. 

Amme- og sutteproblemer

For mange mødre og babyer kræver det noget arbejde at få en amning op at køre. Ammeopstarten kan kompliceres af bl.a. smerter og sårdannelse, besvær med at lægge baby til ved det ene eller begge bryster og barnet kan have svært ved at danne og/eller fastholde vakuum.

Amning kræver for barnet et velkoordineret muskel- og ledarbejde, og spændinger kan derfor i nogle tilfælde være hæmmende. 

Din kiropraktor kan være med til at vurdere mulige årsager til ammeproblemer og behandle barnet i tilfælde hvor bevægeapparatsproblemer vurderes at være medvirkende.

Forsinket motorisk udvikling

Der er vide grænser for, hvornår babyer tilegner sig forskellige motoriske færdigheder. Det væsentligste er i langt de fleste tilfælde, at der løbende er udvikling i deres kunnen. 

Bliver man alligevel bekymret for, om den motoriske udvikling er stagneret eller væsentligt forsinket, kan en kiropraktor være med til at vurdere, hvorvidt barnets færdigheder er alderssvarende, og rådgive om udrednings- og behandlingsmuligheder i de tilfælde, hvor der er udfordringer.

                                                                             
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Din e-mail:
    Fornavn:
    Efternavn:
    First Name:
 
Email Marketing System fra Marketingplatform.com